Artikel 12: Middelen

11
Artikel 12
13

De Unie streeft de in artikel 11 i genoemde doelstellingen na door:

  • de beginselen van en de algemene richtsnoeren voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vast te stellen;
  • besluiten te nemen over gemeenschappelijke strategieën;
  • gemeenschappelijke optredens aan te nemen;
  • gemeenschappelijke standpunten aan te nemen;
  • de systematische samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot de beleidsvoering te versterken.