Artikel 27: Betrokkenheid Commissie

26
Artikel 27
27 A

De Commissie wordt volledig betrokken bij de werkzaamheden op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.