Artikel 27 D: Informatie over uitvoering nauwere samenwerking aan Raad en Europees Parlement

27 C
Artikel 27 D
27 E

Onverminderd de bevoegdheden van het voorzitterschap en de Commissie, ziet de secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, er in het bijzonder op toe dat het Europees Parlement en alle leden van de Raad ten volle op de hoogte worden gehouden van de uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

1.

Toelichting

Artikel ingevoegd bij het Verdrag van Nice.