Artikel 36: Coördinatiecomité van hoge ambtenaren, Commissie

35
Artikel 36
37
  • 1. 
    Er wordt een coördinatiecomité van hoge ambtenaren opgericht. Dit comité heeft naast zijn coördinerende functie tot taak:
    • hetzij op verzoek van de Raad, hetzij op eigen initiatief ten behoeve van de Raad adviezen uit te brengen;
  • 2. 
    De Commissie wordt volledig betrokken bij de werkzaamheden op de in deze titel genoemde gebieden.