Artikel 47: Geen afbreuk aan VEG-, EGKS- en Euratom-verdragen

46
Artikel 47
48

Behoudens de bepalingen houdende wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap met het oog op de oprichting van de Europese Gemeenschap, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en deze slotbepalingen, doet geen enkele bepaling van dit Verdrag afbreuk aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, noch aan de Verdragen en akten waarbij deze Verdragen zijn gewijzigd of aangevuld.

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

Zie ook de parallelle bepaling in het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: