Oud-minister en oud-bankpresident Duisenberg overleden

zondag 31 juli 2005

In zijn zomerhuis in Zuid-Frankrijk is op 70-jarige leeftijd Wim Duisenberg overleden. Duisenberg werd in 1973, na eerder hoogleraar economie te zijn geweest, op 38-jarige leeftijd voor de PvdA minister van Financiën in het kabinet-Den Uyl i.

Als minister was hij verantwoordelijk voor een financieel beleid dat gericht was op groei van de overheidsuitgaven en verkleining van inkomensverschillen (nivellering). Door overheidsinvesteringen moest de economische teruggang door de oliecrisis van 1973 worden opgevangen. In 1975 drong hij echter aan op matiging van de groei van de collectieve uitgaven in de zogenaamde één-procentsnota. Ook tijdens de formatie van het tweede (niet tot stand gekomen) kabinet-Den Uyl toonde Duisenberg zich voorstander van een voorzichtig financieel beleid.

Enige maanden na zijn vertrek als minister (in december 1977) stapte hij over van de politiek naar het bankwezen, eerst als topman van de Rabobank en later als directeur en president-directeur van De Nederlandsche Bank (1982-1997). In die functie drong hij bij voortduring aan op sanering van de overheidsfinanciën.

Als president van het Europees Monetair Instituut en later van de Europese Centrale Bank (vanaf 1998) speelde Duisenberg een hoofdrol bij de monetaire eenwording en bij de introductie van de euro in diverse Europese landen. Hij verwierf daarmee veel internationaal prestige.

bron: NOS Journaal