Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij

foto Mr. M.L.A. (Marnix) van Rij
© Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ambitieuze fiscaal-jurist uit een politiek geëngageerd antirevolutionair gezin, die in 1999 na functies in de Wassenaarse gemeentepolitiek, voorzitter van het CDA werd. Ging in 2001 de strijd aan met De Hoop Scheffer over het lijsttrekkerschap van het CDA. Uit die strijd kwam, nadat zowel hij en De Hoop Scheffer zich hadden teruggetrokken, uiteindelijk Balkenende als leider naar voren. Keerde daarna terug naar het bedrijfsleven en was sinds 1998 senior partner van Ernst & Young. Werd in 2015 Eerste Kamerlid en hield zich als zodanig vooral bezig met belastingwetgeving. In 2020-20221 was hij regeringscommissaris in Sint Eustatius en sinds april 2021 interim-voorzitter van het CDA.

CDA
in de periode 1999-2021: lid Eerste Kamer, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Marnix Leonard Alexander (Marnix)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 25 oktober 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1984 (rechtstreeks lid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • senior partner (thans global leader private client services) bij "Ernst & Young" Belastingadviseurs te 's-Gravenhage, van januari 1998 tot 1 juli 2019
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 11 juni 2019
  • regeringscommissaris Sint Eustatius, van 15 februari 2020 tot 18 april 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • columnist voor website www.hetgoedeleven.nl, vanaf 1 september 2019

vorige (2/15)
  • lid Raad van Advies Centre for Family Business van de Universiteit van St. Gallen (Zwi.), van 1 mei 2018 tot 2020
  • lid Raad van Advies "The ownership project" Said Business School, University of Oxford, Groot-Brittannië, van 1 juli 2019 tot juni 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
vicevoorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 31 oktober 2017 tot 11 juni 2019

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Richtte in 1986 in Wassenaar een afdeling van het CDJA op
  • Nam in 1999 het initiatief voor oprichting van een Centrum voor politiek, religie en spiritualiteit binnen het CDA, dat echter na zijn aftreden als voorzitter een zachte dood stierf.
  • Hij liet in september 2001 weten een derde plaats op de kandidatenlijst te ambiëren, nadat eerder, in augustus 2001 Yvonne van Rooy bij De Hoop Scheffer had gepolst of die niet als kandidaat-lijsttrekker plaats wilde maken voor Van Rij. Achtergrond was toenemende twijfel over de electorale kansen van het CDA onder De Hoop Scheffer. Van Rij had echter geen ambitie om lijsttrekker te worden. Toen De Hoop Scheffer een derde plaats voor Van Rij afwees, kondigde hij aan op termijn af te willen treden als partijvoorzitter. Het partijbestuur en De Hoop Scheffer weerhielden hem echter daarvan. Na een mislukte bemiddeling tussen beiden trok Van Rij zich terug als Tweede Kamerkandidaat en stapte hij alsnog op als partijvoorzitter, wegens "een fundamenteel meningsverschil met de CDA-fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer over de organisatie van de volgende verkiezingen". Een door hem op 1 oktober gedaan voorstel om een lijsttrekkersverkiezing te houden, waarbij hij naast Van Geel en Balkenende kandidaat zou zijn, werd in het parijbestuur niet gesteund.

uit de privésfeer
Is gehuwd met een Amerikaanse

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.