Cocaïnegebruik stijgt in de EU

vrijdag 25 november 2005

Cocaïnegebruik vertoont een stijgende lijn in de EU en baart steeds meer zorgen, maar cannabis blijft de meest verspreide illegale stof wereldwijd, volgens het laatste verslag over drugsproblemen in Europa van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD).

Ongeveer 9 miljoen Europeanen (3 % van de volwassen bevolking) hebben ooit cocaïne gebruikt en tussen 3 en 3,5 miljoen (1 % van de volwassenen) hebben het allicht eens geprobeerd in het afgelopen jaar, met 1,5 miljoen actuele gebruikers in oktober, volgens het jaarverslag 2005 van het in Lissabon gevestigde EU-agentschap, dat woensdag werd gepresenteerd aan het Europees Parlement.  Het gebruik concentreert zich in de leeftijdsgroep tussen 15 en 34 jaar, vooral bij jonge mannen uit stedelijke gebieden.

Er zijn grote verschillen in cocaïnegebruik tussen verschillende landen, met het Verenigd Koninkrijk en Spanje als koplopers; ongeveer 4 % van de jonge mensen daar zijn  gebruikers. Dat is bijzonder onrustbarend omdat dit kan leiden tot een verhoging van het aantal sterfgevallen gerelateerd aan cocaïne, zei Wolfgang Götz, directeur van het drugsagentschap, in de EU-commissie voor burgerlijke vrijheden. Het verslag meldt dat er verbanden kunnen bestaan tussen cocaïnegebruik en cardiovasculaire problemen.

Cannabis is "een toenemende bron van bezorgdheid"

Volgens het verslag hebben al meer dan 62 miljoen Europeanen cannabis gebruikt, waarvan 20 miljoen in het afgelopen jaar, met 9,5 miljoen "actuele gebruikers ". Götz zei aan de EP-leden dat "cannabis een toenemende bron van bezorgdheid is [_] Drie miljoen jongvolwassenen gebruiken het dagelijks of bijna dagelijks," vooral jonge mannen. "We spreken hier niet zomaar over een jointje tijdens het weekend, we hebben het over tien jointjes per dag." Götz meldde dat de verhouding zeer hoog ligt in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Tsjechische Republiek, die gebruikspercentages van 17 tot 22 % aangeven.

Hulp aan heroïneverslaafden 

Heroïne blijft een groot probleem en "veroorzaakt de grootste schade aan onze samenleving" met ongeveer 2 miljoen gebruikers, waarvan om en nabij de helft de drug injecteren.

Dit is evenwel, zo vermeldde Götz nog, het gebied waarop de meeste hulp wordt geboden aan verslaafden, met een sterke groei in `substitutietherapie' in de laatste tien jaar. Het agentschap schat dat tussen de 25 en 50% van de mensen met opiaatproblemen een behandeling krijgen. Götz beschreef dit als het "echte succes van het drugsbeleid in de EU." Hij waarschuwde evenwel dat het probleem van hepatitis C ernstig onderschat wordt. Meer dan 60 % van de injecterende drugsgebruikers blijkt besmet.

Het agentschap volgt het drugsgebruik in de 25 EU-landen, Noorwegen, Roemenië, Bulgarije en Turkije. De statistieken benadrukken enige onrustbarende verschillen tussen de oudere lidstaten en de nieuwe en kandidaat-leden uit Centraal en Oost-Europa, waarbij slechts 1 % van de klanten die substitutiebehandeling volgen uit deze landen komt.

"Een van de kernproblemen vandaag is het polydrugsgebruik van verschillende stoffen, niet enkel illegale stoffen [_] maar allerlei stoffen, met inbegrip van tabak en alcohol," aldus Götz. "Wij zullen dit op de voet volgen in de toekomst." Giusto Catania van Italiaans links waarschuwde dat we voorzichtig moeten zijn als we de effecten van verschillende drugs beoordelen. Alcohol, tabak en cafeïne "maken van ons allemaal polydrugsgebruikers."

Een aantal EP-leden benadrukte het belang van het agentschap bij het verzekeren van een goede informatiestroom op EU-niveau. Frederika Brepoels, Belgisch christen-democraat, zei dat het agentschap als vroegwaarschuwingssysteem kan optreden voor nieuwe synthetische drugs. "Dit zou erg waardevol zijn bij het totstandkomen van een geïntegreerde EU-aanpak."

REF.: 20051125STO02868

Meer weten :

Verslag 2005 van het drugsagentschap

EWDD-jaarverslag

200 tabellen en 100 statistische grafieken onderbouwen een groot deel van de analyse in het verslag van dit jaar

Statistisch bulletin van het agentschap - 2005

Website van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

EWDD-website

Een grafisch overzicht van sleutelaspecten van nationale drugssituaties

Profielen met gegevens per land