Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Het doel van dit agentschap i is de bescherming van de inwoners van EU-lidstaten tegen overdraagbare ziekten als COVID-19, influenza, SARS en hiv/aids te helpen versterken.

Het agentschap is operationeel sinds 20 mei 2005.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Solna

Locatie (land)

Zweden

Grondslag

Verordening (EG) 851/2004

Oprichting

21 april 2004

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Volksgezondheidsbeleid

2.

Werkzaamheden

Dit agentschap i bevordert en ontwikkelt systemen voor bewaking van en vroegtijdige waarschuwing voor ziekten in samenwerking met nationale instanties voor volksgezondheid op het niveau van het hele continent.

Bij epidemieën brengt het ECDC dagelijks updates en nieuwe risicobeoordelingen uit. Het ECDC neemt dan ook een actieve rol op zich bij het ondersteunen en uitvoeren van veldonderzoeken. Het ECDC brengt mede op basis daarop adviezen uit over te nemen maatregelen.

Door met deskundigen van nationale instanties samen te werken bundelt het agentschap de Europese kennis op het gebied van volksgezondheid, om zo gezaghebbende wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen over de risico's van nieuwe en zich ontwikkelende overdraagbare ziekten.

3.

Organisatie

Het agenschap beschikt over een beperkte kernstaf met een uitgebreid netwerk van partners in de lidstaten van de EU en de EVA i/EER i.

De Raad van Bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, twee leden aangewezen door het Europees Parlement i en drie vertegenwoordigers van de Europese Commissie i.

4.

Inspraak EU-lidstaten

In de Raad van Bestuur heeft een vertegenwoordiger van elke lidstaat zitting.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding vertegenwoordigd door:

  • de directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • het hoofd Crisisbeheersing en Infectiezaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (plaatsvervanger)