Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Logo Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) is een directoraat-generaal i dat tot doel heeft fraude, corruptie en andere onrechtmatige activiteiten in de Europese Unie te bestrijden. Hieronder valt ook de bestrijding van wanbeheer binnen EU-instellingen zelf. Met deze doelstelling beschermt OLAF de financiële belangen van de Europese Gemeenschap.

De belangrijkste werkzaamheden van het Europees anti-fraudebureau zijn het verrichten van onderzoek, het bevorderen van de samenwerking tussen autoriteiten in de lidstaten en het verstrekken van hulp aan de EU-lidstaten bij hun activiteiten in het kader van fraudebestrijding. Bovendien draagt OLAF bij tot het opzetten van de fraudebestrijdingsstrategie van de Europese Unie en neemt het initiatieven die nodig zijn om de betrokken wetgeving te verbeteren.

OLAF kan bij het verrichten van zijn onderzoeken volledig onafhankelijk optreden.

Burgers en EU-ambtenaren kunnen OLAF via e-mail, telefoon en een elektronisch Fraude Notificatie Systeem alarmeren als zij misbruik met EU-geld vermoeden. Het Fraude Notificatie Systeem is toegankelijk via de website van OLAF. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan.