Besluit

Een besluit geldt in principe voor iedereen, behalve besluiten die op specifieke personen of instanties zijn gericht. Sinds het Verdrag van Lissabon i vervangt het besluit de beschikking. Ook komt het in de plaats van een groot aantal rechtsinstrumenten die eerst ieder apart werden gebruikt op enkele specifieke beleidsterreinen (justitie, veiligheid en buitenlandse zaken).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Besluit in detail

Toepassingsgebied

Besluiten zijn direct toepasbaar en hoeven niet omgezet te worden in nationale wetgeving. In een besluit hoeft niet te staan tot wie het is gericht, maar dat mag wel.

Besluiten hebben meestal betrekking op concrete onderwerpen, en worden zelden gebruikt om beleid te maken.

Individuele burgers of instanties die direct onderwerp zijn van een besluit kunnen daar in rechtszaken een beroep op doen.

Vaststellen besluiten

Een besluit kan door meerdere besluitvormingsprocedures van de EU i worden vastgesteld. Het is mogelijk dat een besluit kan bepalen dat er nog nadere uitvoerende maatregelen nodig zijn waarin de details van de wetgeving worden uitgewerkt, maar dat komt gezien de aard van besluiten niet veel voor.

2.

Meer informatie