Quaestoren

Het Europees Parlement i kiest een aantal leden, doorgaans vijf, tot quaestor. Zij zijn de 'penningmeesters' van het Europees Parlement (EP). De quaestoren zorgen dat de leden van het Europees Parlement het geld en de middelen hebben die nodig zijn om hun werk te doen.

Zij komen in de regel een keer per maand bijeen als College van quaestoren.