Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

In het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zitten mensen uit allerlei organisaties in de maatschappij, zoals bedrijven, vakbonden en milieugroepen. Het comité is in 1957 opgericht.

Het EESC adviseert het Europees Parlement i, de Raad van de Europese Unie i en de Europese Commissie i. Het EESC wordt om advies gevraagd over allerlei besluiten, bijvoorbeeld over de interne markt, het onderwijs, consumentenbescherming, het milieu, regionale ontwikkeling en sociale problemen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Stad

Brussel

Land

België

Grondslag

Artikel 301-304 VwEU

Opgericht

1957

Aard organisatie

Orgaan van de Europese Unie

2.

Bevoegdheden

Het EESC kan in drie gevallen advies uitbrengen:

 • voor bepaalde onderwerpen is het voor de EU-instellingen verplicht om het EESC om advies te vragen
 • voor andere onderwerpen is dit niet verplicht, maar mogen ze het EESC wel om advies vragen
 • het EESC mag ook adviezen uitbrengen als het dat zelf nodig vindt

Per jaar geeft het EESC ongeveer 170 adviezen over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de samenwerking van de landen van de Europese Unie.

Naast adviseren heeft het Comité nog twee andere taken:

 • ervoor zorgen dat maatschappelijke organisaties, zoals milieuorganisaties, betrokken worden bij de samenwerking in Europa
 • ontwikkelingslanden helpen om democratischer te worden

3.

Organisatie

Het EESC bestaat uit 350 leden die in drie groepen zijn ingedeeld:

 • groep Werkgevers
 • groep Werknemers
 • groep Diverse Werkzaamheden

In de laatste groep zitten bijvoorbeeld vertegenwoordigers van belangenorganisaties op het gebied van milieu, consumentenrechten en onderwijs.

De samenstelling van de groepen mag in iedere zittingsperiode worden veranderd. De huidige EESC-leden zijn in september 2020 begonnen en zitten tot 2020. De leden worden benoemd door de Raad van de Europese Unie i nadat ze zijn aanbevolen door de landen die lid zijn van de EU i.

De leden houden vaak hun beroep in hun eigen land; ze komen voor hun EESC-werk naar Brussel. Voor hun werk voor het EESC worden de leden niet betaald; ze krijgen alleen onkostenvergoedingen.

Het Economisch en Sociaal Comité wordt ondersteund door ruim 700 ambtenaren.

4.

Nederland

Nederland wordt in het Economisch en Sociaal Comité vertegenwoordigd door:

Werkgevers (groep I)

 • MKB Nederland
 • VNO-NCW (2 leden)
 • Onbekend

Vakbonden (groep II)

 • Federatie Nederlandse Vakbeweging (3 leden)
 • Vakcentrale voor Professionals
 • Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland

Diverse Werkzaamheden (groep III)

 • Consumenten
 • Landbouw
 • Natuur/milieu

5.

Meer informatie