Internationale overeenkomst

Internationale overeenkomsten, ook wel internationale akkoorden genoemd, zijn bindende afspraken die de Europese Unie i sluit met derde landen i of internationale organisaties.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Internationale overeenkomst in detail

Toepassingsgebied

De EU sluit internationale overeenkomsten namens de lidstaten, maar is zelf niet altijd een partij bij een overeenkomst. Lidstaten zijn wel als partij bij een overeenkomst verplicht zich aan de gemaakte afspraken te houden.

De Europese Unie kan op alle terreinen internationale overeenkomsten sluiten, voor zover dat nodig is om het beleid van de EU te kunnen verwezenlijken. Op een aantal terreinen kent de EU aparte soorten internationale overeenkomsten, te weten:

Vaststellen internationale overeenkomsten

Voor het vaststellen van internationale overeenkomsten geldt een aparte besluitvormingsprocedure i in de Europese Unie.

2.

Meer informatie