Interinstitutioneel akkoord (IIA)

Met dit type akkoord stellen de Raad van Ministers i, het Europees Parlement i en de Europese Commissie i bestuurlijke kaders vast voor de Europese Unie i. Het doel is de efficiëntie te verhogen en conflicten tussen de instellingen te voorkomen of beperken. Een interinstitutioneel akkoord kan bindend zijn, maar dat hoeft niet.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Interinstitutioneel akkoord in detail

Toepassingsgebied

Het interinstitutioneel akkoord wordt alleen gebruikt tussen de Europese instellingen. De bestuurlijke zaken die erin worden vastgelegd kunnen juridisch, organisatorisch en/of financieel van aard zijn.

Vaststellen interinstitutionele akkoorden

De Europese Commissie i, de Raad van Ministers i en het Europees Parlement i stellen interinstitutionele akkoorden in onderling overleg vast. De Commissie moet het voortouw nemen in het opstellen ervan.

2.

Meer informatie