Advies

Adviezen zijn niet-bindende besluiten waarmee de Europese Unie i een oordeel geeft over een bepaalde situatie zonder dat zij verplichtingen oplegt. Een advies is meestal gericht tot een lidstaat of betreft een heel specifiek onderwerp.

Het advies als rechtsinstrument moet niet worden verward met adviezen die als onderdeel van de besluitvorming bij andere rechtsinstrumenten door Europese instellingen worden uitgebracht.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Advies in detail

Toepassingsgebied

De intentie bij meer beleidsmatige adviezen is niet direct dat diegene aan wie het advies is gericht tot actie overgaat. De politieke betekenis van een advies en het gezag van de EU zouden moeten garanderen dat het advies op vrijwillige basis wordt opgevolgd.

Als de EU meer dwingende adviezen wil geven maakt zij gebruik van aanbevelingen i.

Adviezen kunnen op ieder terrein worden gebruikt, maar worden in de praktijk vooral gebruikt voor economisch beleid.

Vaststellen adviezen

Adviezen worden aangenomen volgens één van de besluitvormingsprocedures van de Europese Unie i.

2.

Meer informatie