Vaststelling begroting EU

De jaarlijkse begroting van de Europese Unie wordt vastgelegd met een bijzonder besluit. Het is een bindend besluit. In de praktijk wordt de begroting naarmate een jaar vordert aangepast aan veranderende omstandigheden en financiële mee- en tegenvallers.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Begroting in detail

Toepassingsgebied

De begroting is op veel onderdelen direct van toepassing op de lidstaten. Het bepaalt hoeveel de lidstaten precies moeten bijdragen aan de begroting, en op sommige posten hoeveel lidstaten aan subsidies en steun ontvangen. De precieze uitvoering van het besluit is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de lidstaten i.

Vaststellen begroting

Voor het vaststellen van de jaarlijkse begroting heeft de EU een aparte begrotingsprocedure i.

2.

Meer informatie