EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties. De commissie wil ervoor zorgen dat de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in alle overeenkomsten tussen de EU en derde landen worden gewaarborgd.

Deze commissie heeft 79 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het vormgeven van en toezien op de uitvoering van het het buitenlands en veiligheidsbeleid en het controleren hoe de EU-middelen voor het extern optreden wereldwijd worden besteed. Daarnaast is voor internationale overeenkomsten die door de EU worden ondertekend goedkeuring van de commissie vereist.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De Commissie buitenlandse zaken is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijke buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Daarnaast houdt de commissie zich bezig met de intensivering van de politieke betrekkingen met derde landen, met name die in de naaste omgeving van de Unie, door middel van belangrijke samenwerkings- en hulpverleningsprogramma's. Kwesties betreffende de rechten van de mens, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen vallen ook onder de bevoegdheid van deze commissie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie