EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Plaatsvervanger(s)

    Jeroen Lenaers (CDA)EVP