EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

De commissie telt 61 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het functioneren van de Economische en Monetaire Unie en het Europees monetair en financieel stelsel. Hieronder vallen ook de betrekkingen met relevante financiële instellingen en organisaties.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De Commissie Economische en Monetaire Zaken maakt afspraken over de normen voor nationale begrotingen en het vrij verkeer van kapitaal en betalingen. De commissie is bevoegd voor het toezicht op het internationaal monetair en financieel stelsel en de nationale banken. Ook de regels inzake mededinging en staats- en overheidssteun, belastingen en financiële diensten, instellingen en markten, bedrijfsbestuur en andere vennootschapsrechtsaspecten vallen onder de verantwoordelijkheid van deze commissie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Ondervoorzitter(s)

Michiel Hoogeveen Michiel Hoogeveen (JA21)ECR

Lid/leden

Dorien Rookmaker Dorien Rookmaker (GO)NI
Paul Tang (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Paul Tang (PvdA)S&D
Drs. C.M.A.W. (Caroline) Nagtegaal-van Doorn (Bron: Website VVD.nl) Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD)RENEW

Plaatsvervanger(s)

Bas Eickhout FOTO:Kjell Postema / Website GroenLinks Bas Eickhout (GL)Groenen/EVA
Esther de Lange (Bron: Website CDA.nl) Esther de Lange (CDA)EVP

3.

Meer informatie