EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

De commissie telt 78 leden. De belangrijkste taak van de commissie bestaat uit het voeren van het industrie-, onderzoeks- en ruimtebeleid. De commissie buigt zich in het kader hiervan over de de toepassing van nieuwe technologieën en de verspreiding en benutting van onderzoeksresultaten.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De Commissie Industrie, onderzoek en energie is verantwoordelijk voor de informatiemaatschappij en informatietechnologie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de telecommunicatie-infrastructuur. Ook de communautaire maatregelen betreffende het energiebeleid, waaronder een gegarandeerde energievoorziening en energie-efficiëntie vallen onder de bevoegdheid van deze commissie. Daarnaast ziet de commissie toe op projecten zoals het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek i en het Centraal Bureau voor metingen op het gebied van de kernenergie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie