EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de wet- en regelgeving op het gebied van de (digitale) interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten), het douanebeleid en met de bescherming van de belangen van consumenten.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming telt 45 leden die, in samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie i, zich bezighouden met de toepasbaarheid van regelgeving op het gebied van de gemeenschappelijke interne markt. Ook ziet zij toe op de tijdige toepassing van wet- en regelgeving.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De commissie is bevoegd voor de coördinatie van de nationale wetgeving op het gebied van de interne markt en de douane-unie. Hierbij ligt de focus op het vrije verkeer van goederen, diensten en het recht van vestiging. Daarnaast heeft de commissie bevoegdheden wat betreft de werking van de (digitale) interne markt. Verder is zij verantwoordelijk voor de bevordering en de bescherming van de economische belangen van consumenten.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie