EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD)RENEW
    Vera Tax (PvdA)S&D
    Dorien Rookmaker (GO)NI

Plaatsvervanger(s)

    Tom Berendsen (CDA)EVP
    Rob Roos (JA21)ECR