EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Meer informatie

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Lara Wolters (PvdA)S&D

Plaatsvervanger(s)

    Toine Manders (CDA)EVP
    Liesje Schreinemacher (VVD)RENEW