EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

    Sophie in 't Veld (D66)RENEW
    Jeroen Lenaers (CDA)EVP
    Malik Azmani (VVD)RENEW
    Tineke Strik (GL)Groenen/EVA
    Marcel de Graaff (PVV)ID

Plaatsvervanger(s)

    Paul Tang (PvdA)S&D
    Rob Rooken (JA21)ECR
    Thijs Reuten (PvdA)S&D