EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Deze commissie telt 69 leden. De belangrijkste taak van de commissie is de wetgeving en het democratisch toezicht op het beleid dat de Europese Unie in staat stelt haar burgers vrijheid, veiligheid te bieden. Hierbij zorgt de commissie ervoor dat de waarden uit het EU-Handvest van de grondrechten i in de gehele Europese Unie worden gehandhaafd.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten. Daarnaast is de commissie bevoegd voor de maatregelen ter bestrijding van discriminatie, de wetgeving inzake transparantie en de constatering van de van schending van de beginselen van de Europese Unie door lidstaten. Ook vallen agentschappen en organen zoals het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving i, Europol i, Eurojust i, Cepol i en het Europees Openbaar Ministerie i onder deze commissie.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie