Reglement Europees Parlement (REGL)

Op grond van artikel 232 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft het Europees Parlement een Reglement vastgesteld. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en werking van het Parlement.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Wijziging van het Reglement

Ieder lid van het Europees Parlement kan wijzigingen op het Reglement en de bijlagen ervan voorstellen. Ze kunnen daar eventueel een toelichting bij voegen. Wijzigingen van het Reglement worden aangenomen bij meerderheid van stemmen.

2.

Tekst