Tweede Kamerfractie 50PLUS (50PLUS)

De fractie van 50PLUS i zetelt op dit moment niet in de Tweede Kamer.

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 i had de fractie één lid. Op 6 mei 2021 splitste de gekozen volksvertegenwoordiger, Liane den Haan i, zich echter af van haar partij.

Tussen 2012 en 2021 was 50PLUS in de Tweede Kamer i vertegenwoordigd.

1.

Meer over