Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Biodiversiteit
  • Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
  • Dierenwelzijn
  • Kwekersrecht
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Veel van de onderwerpen hebben een Europese component.

Voorzitter is A.H. (Attje) Kuiken. Ondervoorzitter is M.J.F. (Martijn) van Helvert. Griffier is mw. M. Haveman.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Bisschop, Dr. R.SGP
3Brenk MSc, C.M. van50PLUS
4Laura BrometBromet, Drs. L.GL
5Dik-Faber, Drs. R.K.CU
6Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
7Futselaar, Drs. F.W.SP
8Geurts, J.L.CDA
9Graus, D.J.G.PVV
10Groot, Dr. Tj.C. deD66
11Hiddema, Mr. Th.U.FvD
12Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
13Kröger, S.C.GL
14Laçin, C.SP
15Helma LoddersLodders, W.J.H.VVD
16Madlener, B.PVV
17Martels, Jhr. M.R.H.M. vonCDA
18Moorlag, W.J.PvdA
19Ouwehand, E.PvdD
20Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
21Ronnes, H.A.G.CDA
22Weverling, A.VVD
23Wörsdörfer, M.VVD
24Yesilgöz-Zegerius, D.VVD
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Agema, M.PVV
2Alkaya, M.SP
3Amhaouch, M.CDA
4Azarkan Msc, Drs. F.DENK
5Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
6Beckerman, Dr. S.M.SP
7Bosch, A. van denVVD
8Bouali, A.D66
9Bruins, Dr. E.E.W.CU
10Antje DiertensDiertens, A.E.D66
11Afbeelding Geleijnse, S.Geleijnse, S.50PLUS
12Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
13Helvert, Drs. M.J.F. vanCDA
14Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
15Kooten-Arissen LLB, F.M. vanPvdD
16Kops, A.PVV
17Kuiken, Drs. A.H.PvdA
18Lee, Drs. T. M.T. van derGL
19Linde, Drs. R.E. van derVVD
20Mulder, E.PVV
21Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
22Sienot MA, M.F.D66
23Smeulders, Drs. P.H.M.GL
24Stoffer, Ir. Ch.SGP
25Wiersma, Drs. A.D.VVD