Regering en kabinet

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de koning en de ministers. Omdat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk i zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist.

De koning zit dus niet in het kabinet, en staatssecretarissen zitten niet in de regering. Een kabinet komt tot stand na een kabinetsformatie i. De ministers maken deel uit van de ministerraad, waarvan de minister-president de voorzitter is.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Regering

Van de regering maken deel uit:

 • De koning

  Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van koningin Juliana i. Sinds 30 april 2013 is Willem-Alexander i koning der Nederlanden.

2.

Kabinet

Van het kabinet maken deel uit:

 • Staatssecretarissen

  Een staatssecretaris ondersteunt een minister i bij het politiek leiden van een ministerie i. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. Net als de minister moet een staatssecretaris verantwoording afleggen aan het parlement.

3.

Minister-president

 • Minister-president

  De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad i. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president is ook de minister van Algemene Zaken.

4.

Ministerraad

5.

Ministerie

 • Ministerie

  De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak.

 

Meer over