Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd.

De fractie van de ChristenUnie telt sinds 2019 vier leden. In 2015-2019 waren dat drie leden en in 2011-2015 twee.

Fractievoorzitter is Tineke Huizinga-Heringa.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11
Mr. H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma (Bron: Website Christenunie.nl)
2021-04-06
Prof.Dr. M.J. (Maarten) Verkerk (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11
Prof.Dr. P. (Peter) Ester (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11

2.

Historisch overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa2021
Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)M.H. (Mirjam) Bikker20192021
Kuiper CUR. (Roel) Kuiper20112019
 

Meer over