Europese wetgeving

Europese wetgeving die direct voor iedere burger en rechtspersoon juridisch bindend is, heeft dezelfde geldigheid als nationale wetgeving van de lidstaten zelf. Dit geldt voor de verordening (genoemd in artikel 14 EGKS-verdrag, artikel 288 VwEU, artikel 161 Euratom-verdrag) en vroeger de algemene beschikking (genoemd in artikel 14 van het inmiddels verlopen EGKS-verdrag).

Naast Europese wetgeving bestaat er ook Europese kaderwetgeving die richtlijnen stelt voor nationale wetgeving.

1.

Meer over