Eerste Kamer vindt bestraffing namaak geen Europese taak

woensdag 7 juni 2006

Bestraffing van schending van intellectueel eigendom is geen Europese, maar een nationale taak. Dat stellen de Eerste-Kamercommissies voor Europese samenwerkingsorganisaties en de JBZ-raad. Zij adviseren daarom de parlementaire commissie subsidiariteitstoets een voorstel hierover van de Europese Commissie af te wijzen.

De Europese Commissie wil bestraffing van namaak van producten via EU-wetgeving regelen. Zij vindt dat nodig om de interne markt te beschermen. Zij baseert zich op een arrest van het Europees Hof van Justitie i, waaruit kan worden afgeleid dat de Commissie hiertoe de bevoegdheid heeft.

De Eerste-Kamercommissies menen echter dat een dergelijke regeling alleen is toegestaan, als die 'onontbeerlijk is' om de interne markt te beschermen. Gesteld wordt dat de Europese Commissie onvoldoende hard maakt dat 'namakers' zullen gaan opereren vanuit het land met de laagste strafmaat. EU-lidstaten kunnen daarom best zelf de hoogte van de straf bepalen. Er zal over de kwestie nader overleg plaatsvinden met minister Donner. 

bron: Staatscourant, 7 juni 2006