Voorzitter Europese Commissie

Deze functie wordt sinds 1 december 2019 vervuld door de Duitse Ursula von der Leyen i. Zij is de opvolger van de Luxemburger Jean-Claude Juncker i.

De voorzitter heeft de politieke leiding over de Europese Commissie i en is verantwoordelijk voor het Secretariaat-generaal i en voor het directoraat-generaal Communicatie i en heeft als taak:

  • het aangeven van de koers en ontwikkeling van de Europese Unie, zowel voor de andere leden van de Commissie als voor de Commissie in haar geheel
  • het bijeenroepen en voorzitten van de vergaderingen van de Commissie
  • het vertegenwoordigen van de Commissie; in die functie neemt de voorzitter bijvoorbeeld deel aan de bijeenkomsten van de Europese Raad i en de belangrijkste debatten in het Europees Parlement i en in de Raad van Ministers i van de Europese Unie
  • het samenstellen, samen met de Raad en de lidstaten, van de rest van een nieuwe Europese Commissie

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Overzicht eerdere voorzitters

2.

Benoeming en termijnen

De Europese Raad draagt een kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie voor aan het Europees Parlement. Formeel besluit de Europese Raad tot de voordracht met gekwalificeerde meerderheid van stemmen i. In de praktijk wordt er lang onderhandeld tot er een kandidaat is die voor alle lidstaten acceptabel is. Volgens het Verdrag van Lissabon i moet de Europese Raad i bij het bepalen van een kandidaat-voorzitter rekening houden met de uitslag van de verkiezingen. Sinds moet daarbij naar de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement worden gekeken. In de praktijk komt het erop neer dat de fractie die bij de Europese verkiezingen de grootste is geworden, de voorzitter voordraagt.

Het Europees Parlement kiest de nieuwe voorzitter bij meerderheid van de leden i. Als de kandidaat-voorzitter geen meerderheid behaalt, dan moet de Europese Raad binnen een maand een nieuwe kandidaat voordragen.

Voor 2014 mocht het Europees Parlement de kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie alleen goed- of afkeuren.

Termijn

Een voorzitter wordt aangesteld voor een termijn van vijf jaar. Daarna mag hij herkozen worden; er is geen limiet aan het aantal keer dat iemand Commissievoorzitter mag zijn.