T. (Tofik) Dibi

foto T. (Tofik) Dibi
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: GroenLinks
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Jonge, spraakmakende GroenLinks-politicus die vanuit de collegebanken in de Tweede Kamerbankjes terechtkwam. Was behalve student cultuur en media in Amsterdam actief in buurtverenigingen en als organisator van demonstraties. In de Kamer woordvoerder onderwijs, justitie, jeugd en integratie en pleitbezorger van het kinderpardon. Tevens was hij fractiesecretaris en lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Ging in 2012, na ruim vijf Kamerlid te zijn geweest, zonder succes de strijd aan om het lijsttrekkerschap van zijn partij en keerde daarna niet terug in het parlement.

GroenLinks
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Tovek (Tofik)

geboorteplaats en -datum
Vlissingen, 19 november 1980

2.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks, vanaf 2006

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 20 september 2012
 • bestuursadviseur, Amsterdam-Nieuw West, vanaf oktober 2018

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies Kennislaan
 • secretaris Patta Foundation

vorige (2/3)
 • vertegenwoordiger bewonersorganisatie "Thuis in Eigen Toekomst" (TINT)
 • buurtparticipatie Bos en Lommer (Amsterdam)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 december 2009 tot mei 2010
 • voorzitter klankbordgroep onderzoek kosten en effecten van klimaat- en energiemaatregelen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 april 2012 tot 20 september 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2006 de medeverdediging over van een in 2005 door zijn partijgenoot Paul Jungbluth samen met Mariëtte Hamer (PvdA), Fenna Vergeer-Mudde (SP) en Ursie Lambrechts (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs.
 • Diende in 2007 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van media-educatie als kerndoel in het primair en voortgezet onderwijs> Het voorstel werd in 2018 ingetrokken. (31.296)
 • Diende in 2012 een samen met Jeroen Dijsselbloem (PvdA) initiatiefwetsvoorstel in over toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg (33.188)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Op 18 mei 2012 besloot het partijbestuur van GroenLinks dat hij kandidaat mocht zijn bij de verkiezing van een ljsttrekker, hoewel de kandidatencommissie hem daarvoor 'ongeschikt' had verklaard. Nadat hij in beroep was gegaan bij een geschillencommissie over de gevolgde procedure, besloot het partijbestuur dat er toch een ledenreferendum moest komen tussen hem en Jolande Sap.
 • Werd in het ledenreferendum met 84 tegen 12 procent van de stemmen verslagen door Jolande Sap
 • Liet zich in 2012 op plaats tien op de kandidatenlijst plaatsen, waarbij hij zou proberen op 'eigen kracht' een zetel te veroveren. Zijn voorkeursactie mislukte echter (hij kreeg ruim 5000 stemmen, waar er ruim 15.000 nodig waren).

uit de privésfeer
 • Zijn ouders scheidden in 1989. Toen Tofik tien jaar was, overleed zijn vader.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Paulien Bakker, "Tofik Dibi: 'Politiek leefde niet bij ons'", Volkskrant Banen, 5 juni 2007
 • Jan Tromp, "Ik weet niet waar Allochtonië ligt", De Volkskrant, 1 februari 2008
 • Arjan Visser, "'Ik ben altijd al een lieve jongen geweest', Trouw, 3 oktober 2020 (rubriek Tien Geboden)
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.