Financiële bijdrage van Noorwegen aan het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

dinsdag 24 oktober 2006

Justitie en binnenlandse zaken - 24-10-2006 - 12:10

Het Parlement neemt het verslag van rapporteur Frieda BREPOELS (EVP-ED, BE) aan en stemt aldus in met het sluiten van een overeenkomst met Noorwegen waardoor de financiële bijdrage van Noorwegen aan de werkzaamheden van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving wordt herzien.

In de verordening van 8 februari 1993 tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) is voorzien in de deelneming van derde landen aan de werkzaamheden van het EWDD. Een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Noorwegen betreffende de deelneming van dat land aan de werkzaamheden van het EWDD is op 1 januari 2001 in werking getreden.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de Europese Unie heeft Noorwegen verzocht om de herziening van zijn financiële bijdrage aan de werkzaamheden van het EWDD. Het doel van de overeenkomst waar het EP nu mee instemt, is de financiële bijdrage van Noorwegen te herzien en een formule in te voeren voor de berekening van de bijdrage van Noorwegen waarbij rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige uitbreidingen van de EU en verdere herzieningen worden vermeden.

In het vorige akkoord was overeengekomen dat Noorwegen een bepaald percentage van de Europese subsidies voor het EWDD op zich zou nemen. In de nieuwe overeenkomst wordt gekozen voor een berekeningsformule waarmee de Noorse bijdrage kan worden aangepast naarmate de Unie wordt uitgebreid. Ook wordt een minimumbedrag vastgesteld dat gehandhaafd blijft, ongeacht het aantal lidstaten van de Unie. Deze financiële bijdrage mag niet lager zijn dan € 271.000. Met de nieuwe regeling wordt vermeden dat er bij elke uitbreiding van de Unie een nieuwe overeenkomst moet worden gesloten.

Procedure: Wetgevende raadpleging / Debat: geen / Stemming: 24 oktober 2006 / Verslag aangenomen (522-3-35 )

 

REF.: 20061020IPR11888