M.G.J. (Mark) Harbers

foto M.G.J. (Mark) Harbers
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Mark Harbers (1969) is sinds 11 juni 2019 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Eerder was hij dat van 1 december 2009 tot 26 oktober 2017. Van 26 oktober 2017 tot en met 21 mei 2019 was de heer Harbers staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. Hij was financieel woordvoerder van de VVD-fractie en sinds maart 2017 fractiesecretaris en eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Verder was hij voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven. De heer Harbers was eerder politiek adviseur van minister Zalm en in de periode 2007-2009 wethouder van Rotterdam. Als Kamerlid is hij woordvoerder klimaat, energiebeleid en stikstofbeleid.

VVD
in de periode 2009-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Markus Gerardus Jozef (Mark)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ede, 19 april 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1987

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • wethouder (van economie, haven en milieu) van Rotterdam, van 26 april 2007 tot 22 april 2009
 • ondernemer Consultancy Zalmhaven, 2009
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 december 2009 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (belast met vreemdelingenzaken, migratie, vluchtelingenzaken en beleid mensenhandel), van 26 oktober 2017 tot 21 mei 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. vreemdelingenzaken/migratie; 2. Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centrale Opvang Asielzoekers en Dienst Terugkeer Vreemdelingen; 3. artikel 1F Vluchtelingenverdrag; 4. grensbewaking in vreemdelingenzaken; 5. Rijkswet Nederlanderschap; 6. beleid mensenhandel en 7. internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/4)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Hofplein Rotterdam, van 1 januari 2015 tot 7 september 2015
 • lid Raad van Advies Havenverenging Rotterdam, van 2 november 2011 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 maart 2017 tot 26 oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Kamerlid aanvankelijk bezig met onderwijsbeleid en cultuur
 • Voerde in 2011-2016 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Verdedigde in 2019 in de Tweede Kamer aanpassing van de regeling voor het kinderpardon. Die uit 2013 daterende regeling wordt beëindigd voor nieuwe gevallen, maar de regeling wordt voor bestaande gevallen versoepeld. De discretionaire bevoegdheid van de bewindspersoon voor asiel verdwijnt. Verder werd besloten dat de IND extra geld krijgt om asielprocedures te versnellen en werd het aantal door Nederland op te vangen kwetsbare vluchtelingen verlaagd van 750 naar 500.
 • Nam in 2019 diverse maatergelen om overlastgevende en criminele (afgewezen) asielzoekers aan te pakken, zoals het een uiterst sober regime in de opvang, aanstelling van ketenmariniers en een Top X-aanpak. Daarnaast wordt ingezet op versnelling van procedures en zo spoedig mogelijk vertrek.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in april 2007 Roelf de Boer op als wethouder
 • Stapte in april 2009 samen met zijn partijgenote Jeannette Baljeu op als wethouder vanwege het handhaven van de islamoloog Tarik Ramadan als gemeentelijk adviseur voor integratie.
 • Trad in mei 2019 af als staatssecretaris, nadat in een rapportage aan de Tweede Kamer over incidenten met asielzoekers zware misdaden waren gecategoriseerd onder de kop 'overige'. Daardoor leken de cijfers daarover te zijn verhuld. Hoewel hij dat laatste ontkende, erkende hij dat de cijfers niet op die manier naar buiten hadden mogen worden gebracht. Hij nam daarvoor de politieke verantwoordelijkheid.

uit de privésfeer
Zijn huwelijk met Bart Rövekamp werd voltrokken door burgemeester Opstelten en de Haagse wethouder Frits Huffnagel

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 16 februari 2021.