Programma Europa voor de burger

Met dank overgenomen van EU monitor.

Europa voor de Burger was een programma dat tot doel had het bijdragen aan de kennis die Europese burgers hebben van de Europese Unie. Hieronder vielen thema's als de geschiedenis en diversiteit van de Europese Unie. Daarnaast heeft het programma burgers actief gestimuleerd om op Europees vlak te participeren. Het Europa voor de Burger programma was slechts één van de Europese initiatieven op het gebied van actief burgerschap. Andere voorbeelden van zulke initiatieven zijn Erasmus+ i en Creatief Europa i.

Organisaties die aanspraak konden maken op deze subsidie waren overheidsorganisaties (e.g. lokale overheden) of non-profitorganisaties. Voorwaarde was dat zij gevestigd waren in een van de EU-lidstaten of in Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro of Servië en Kosovo.

De prioriteiten van het programma voor 2020 waren als volgt:

  • 1. 
    Europees gedachtegoed en Europese historie;
  • Projecten met betrekking tot Europees gedenken.
  • 2. 
    Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie;
  • Stedenbanden;
  • Netwerken tussen steden;
  • Projecten van maatschappelijke organisaties.

De totale begroting voor de periode 2014-2020 bedroeg 187,7 miljoen euro, waarvan 60% beschikbaar werd gesteld voor projecten die democratische en civiele participatie bevorderden en 20% voor Europees gedenk-projecten.

1.

Meer informatie