Kabinet in hoger beroep tegen staatsteun publieke omroep

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op donderdag 6 juli 2006.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Persbericht ministerraad

6 juli 2006

KABINET GAAT IN BEROEP TEGEN UITSPRAAK STAATSSTEUN PUBLIEKE OMROEP

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Europese Commissie. Vorige maand maakte de Commissie bekend dat de Nederlandse staat 76,3 miljoen euro exclusief rente terug moet vorderen van de publiek omroep. Het kabinet is van mening dat het financieringssysteem van de publieke omroep op orde is en niet in strijd met de regels voor staatssteun. Ook de Tweede Kamer heeft vorige maand aangedrongen op het aantekenen van beroep.

Het kabinet heeft steeds betoogd dat er geen sprake is van marktverstoring omdat er geen publiek geld is uitgegeven aan niet-publieke activiteiten en jaaroverschotten juist in reserve zijn gehouden. Bovendien vindt het dat de uitspraak geen rekening houdt met de situatie dat de publieke omroep in financieel gunstige jaren gespaard heeft. Dit om in latere jaren tegenvallers op te kunnen vangen en investeringen in programma's en nieuwe diensten te kunnen doen. Juist in 2006 bleken de reserves van de publieke omroep een noodzakelijke buffer om de tegenvallende reclame-inkomsten op te kunnen vangen.

RVD, 06.07.2006

Meer informatie

Kabinet in hoger beroep tegen staatsteun publieke omroep

Persbericht | 06-07-2006 | PDF document, 57 Kb