Lijst A - Lijst van de tariefposten waarvoor het rekenkundig gemiddelde moet worden vastgesteld met inachtneming van de percentages vermeld in kolom 3

 • 1 - Nummers van de Naamlijst van Brussel
 • 2 - Omschrijving der goederen
 • 3 - Invoerrecht (in percenten) in aanmerking te nemen voor Frankrijk

  ex 15.10 Acid-oils verkregen bij raffinage 18

  15.11 Glycerine, glycerinewater en glycerinelogen daaronder begrepen:

  • ruw 6
  • gezuiverd 10

  19.04 Tapioca en sago, alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of uit ander zetmeel 45

  ex 28.28 Vanadiumpentoxyde 15

  ex 28.37 Neutraal natriumsulfiet 20

  ex 28.2 Ceriumchloride; ceriumsulfaat 20

  ex 29.01 Aromatische koolwaterstoffen:

  • xylenen:
   • xyleen, bestaande uit een mengsel van isomeren 20
   • orthoxyleen, metaxyleen, paraxyleen 25
  • styreen (vinylbenzeen) : het monomeer 20
  • cumeen (isopropylbenzeen) 25

ex 29.02 Dichloormethaan 20

Vinylideenchloride: het monomeer 25

ex 29.03 Paratolueensulfochloride 15

ex 29.15 Dimethyltereftalaat 30

ex 29.22 Ethyleendiamine en de zouten daarvan 20

ex 29.23 Cyclische aminoaldehyden, cyclische aminoketonen, aminochinonen, alsmede de halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten, en de zouten en esters daarvan 25

ex 29.25 Homoveratrylamide 25

29.28 Diazonium-, azo- en azooxyverbindingen 25

ex 29.31 Dichloorbenzyldisulf de 25

ex 29.44 Antibiotica, met uitzondering van penicilline, van streptomycine, van chloromycetine (chlooramfenicol) en van de zouten daarvan, en met uitzondering van aureomycine (chloortetracycline) 15

ex 30.02 Vaccins tegen mond- en klauwzeer, alsmede de stammen van cultures van microorganismen voor de bereiding van bedoelde vaccins; sera en vaccins tegen varkenspest 15

ex 30.03 Sarkomycine 18

ex 31.02 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen van gemengde samenstelling 20

ex 31.03 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen:

 • onvermengde:
  • superfosfaten:
  • van beenderen 10
  • andere 12
 • vermengde 7

ex 31.04 Minerale of chemische kalimeststoffen, vermengde 7

ex 31.05 Andere meststoffen, samengestelde en complexe meststoffen daaronder begrepen:

 • fosfornitraten en ammoniumkaliumfosfaten 10
 • andere, met uitzondering van organische meststoffen in oplossing 7

Meststoffen in de vorm van tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg 15

ex 32.07 Natuurlijk magnetiet van de soort, welke gebruikt wordt als verfpigment, uitsluitend bestemd voor het wassen (sorteren) van steenkool 25

ex 37.02 Films, lichtgevoelig, onbelicht, geperforeerd:

 • voor monochroombeelden (in één kleur), positief, in stellen van drie stuks, welke ieder afzonderlijk niet bruikbaar zijn en welke bestemd zijn voor kleurenfilms 20
 • voor kleurenfilms, met een lengte van meer dan 100 m 20

ex 39.02 Polyvinylideenchloride; polyvinyl-butyral in vellen 30

ex 39.03 Esters van cellulose, met uitzondering van cellulosenitraat en van celluloseacetaat 20

Kunstmatige plastische stoffen op basis van cellulose-esters (andere dan cellulosenitraat en celluloseacetaat) 15

Kunstmatige plastische stoffen op basis van cellulose-ethers of van andere chemische cellulose-derivaten 30

ex 39.06 Alginezuur, alsmede de zouten en esters daarvan, in droge staat 20

ex 48.01 Machinaal papier en machinaal karton:

 • kaftpapier en -karton 25
 • andere, vervaardigd in continubanen en bestaande uit twee of meer lagen, met een binnenlaag van kaftpapier 25

48.04 Papier en karton, samengesteld uit enkel opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd en niet voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen 25

ex 48.05 Papier en karton, enkel gegolfd 25

Kraftpapier en kraftkarton, enkel gecrept of geplisseerd 25

ex 48.07 Kraftpapier en kraftkarton, gegomd 25

ex 51.01 Garens van kunstmatige continuvezels, eendraads, niet getwijnd of getwijnd op minder dan 400 toeren 20

ex 55.05 Garens van katoen, meerdraads, ongebleekt en metende, in enkelvoudige draad, per kilogram 337.500 m of meer, met uitzondering van fantasiegarens 20

ex 57.07 Kokosgarens 18

ex 58.01 Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, van zijde, van vlokzijde, van synthetische textielvezels, van garens bedoeld bij post 52.01, van metaaldraad, van wol of van fijn haar 80

ex 59.04 Kokosbindgaren (meerdraads kokosgaren) 18

ex 71.04 Poeder en stof, van diamant 10

ex 84.10 Huizen voor pompen, van niet roestvrij staal of van lichte metalen of van legeringen daarvan, voor zuigermotoren voor vliegtuigen 15

ex 84.11 Huizen voor pompen of voor compressors van niet roest vrij staal of van lichte metalen of van legeringen daar van, voor zuigermotoren voor vliegtuigen 15

ex 84.37 Machines voor het vervaardigen van tule, van kant, van guipures (guimpemachines) 10

Borduurstoelen, met uitzondering van machines om draden uit weefsels te trekken en om de vlottende draden tot opengewerkte figuren (jours) te verbinden 10

ex 84.38 Hulptoestellen en hulpmachines voor machines voor het vervaardigen van tule, van kant, van guipures:

 • toestellen voor het omhoog brengen van de spoelhouders (carriages) 10
 • jacquardmechanismen 18

Hulptoestellen en hulpmachines, voor borduurmachines:

 • automaten 18
 • kaartenponsmachines of kaartenslagmachines voor het aanbrengen van perforaties in dobby- en jacquardkaarten, z.g. kaartherhalers voor jacquardkaarten, controlemachines, spoelmachines 10

Delen, onderdelen en hulpstukken, van machines voor het vervaardigen van tule, van kant, van guipures, en van de hulptoestellen en hulpmachines daarvoor:

 • spoelhouders (carriages), spoelen, kammen, platinen, enz. voor vlakke getouwen, laden (alsmede de bijbehorende deksels en rieten), complete klossen en onderdelen van laden en klossen voor ronde getouwen 10

Delen, onderdelen en hulpstukken, voor borduurmachines en voor hulptoestellen en hulpmachines daarvoor:

 • schietspoelen, wisselbakken of schietspoelbakken en platen daarvoor; haken 10

ex 84.59 Wikkelmachines voor het wikkelen van geleidraden en van isoleerbanden of beschermbanden, voor het vervaardigen van elektrische wikkelingen en elektrische

spoelen 23

Starttoestellen met rechtstreekse koppeling of met vliegwiel, voor vliegtuigen 25

ex 84.63 Krukassen voor zuigermotoren voor vliegtuigen 10

ex 85.08 Starttoestellen voor vliegtuigen 20

Magneto's, dynamo-magneto's daaronder begrepen, voor vliegtuigen 25

88.01 Luchtballons en luchtschepen 25

ex 88.03 Delen en onderdelen, van luchtballons en van luchtschepen 25

88.04 Valschermen, alsmede delen, onderdelen en toebehoren daarvan 12

88.05 Katapulten en andere dergelijke lanceertoestellen, delen en onderdelen van deze toestellen 15

Toestellen voor vliegoefeningen op de grond, alsmede delen en onderdelen daarvan 20

ex 90.14 Instrumenten, apparaten en toestellen, voor lucht-navigatie 18

ex 92.10 Mechanismen en klavieren (met 85 toetsen of meer) van piano's 30