Lijst C - Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief 10% niet mogen overschrijden

  • 1 - Nummers van de Naamlijst van Brussel
  • 2 - Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 5

ex 05.07 Veren, vogelhuiden en andere delen van vogels met veren of dons bezet, andere dan ruwe

05.14

HOOFDSTUK 13

ex 13.03 Plantesappen en plantenextracten; agar-agar en andere planteslijmen en plantaardige bindmiddelen (met uitzondering van pectine)

HOOFDSTUK 15

ex 15.04 Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd (met uitzondering van walvistraan)

15.05

15.06

15.09

15.11

15.14

HOOFDSTUK 25

ex 25.09 Verfgarden, gebraad of onderling vermengd

ex 25.15 Marmer, travertin, écaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of het bouwbedrijf, met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, enkel gezaagd op een dikte van 25 cm of minder

ex 25.16 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of het bouwbedrijf, enkel gezaagd op een dikte van 25 cm of minder

ex 25.17 Korrels, scherven, (splinters) en poeder, van de steensoorten bedoeld bij de posten 25.15 en 25.16

ex 25.18 Dolomiet, gesinterd of gebrand; stamp en strijkmassa van dolomiet

25.22

25.23

HOOFDSTUK 27

ex 27.07 Oliën en andere produkten, verkregen van hoge-temperatuursteenkoolteer, alsmede daarmede gelijkgestelde produkten, met uitzondering van fenolen, kresolen en xylenolen

27.08

ex 27.13 Aardwas (ozokeriet), montaanwas en turfwas, ander dan ruw

ex 27.14 Petroleumbitumen en andere residuen van aardoliën of van leisteenoliën, met uitzondering van petroleumcokes

27.16

HOOFDSTUK 30

ex 30.01 Klieren en andere organen voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm

HOOFDSTUK 32

ex 32.01 Looi-extracten van plantaardige oorsprong, met uitzondering van extracten van mimosabast en van quebracho

32.02

32.03

32.04

HOOFDSTUK 33

ex 33.01 Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vloeibaar of vast, met uitzondering van etherische oliën van citrusvruchten; harsaroma's

33.02

33.03

33.04

HOOFDSTUK 38

38.01

38.02

38.04

38.05

38.06

ex 38.07 Terpentijnolie; ruwe sulfaatterpentijnolie; ruw dipenteen

38.08

38.10

HOOFDSTUK 40

40.05

ex 40.07 Textielgaren geïmpregneerd of bedekt met gevulcaniseerde rubber

40.15

HOOFDSTUK 41

41.02

ex 41.03 Schapeleder, bewerkt na het looiproces

ex 41.04 Geiteleder, bewerkt na het looiproces

41.05

41.06

41.07

41.10

HOOFDSTUK 43

43.02

HOOFDSTUK 44

44.06 tot/met 44.13

44.16

44.17

44.18

HOOFDSTUK 48

ex 48.01 Courantenpapier op rollen

HOOFDSTUK 50

50.06

50.08

HOOFDSTUK 52

52.01

HOOFDSTUK 53

53.06 tot/met 53.09

HOOFDSTUK 54

54.03

HOOFDSTUK 55

55.05

HOOFDSTUK 57

ex 57.05 Garens van hennep, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 57.06 Garens van jute, niet gereed voor de verkoop in het klein

ex 57.07 Garens van andere plantaardige textielvezels, niet gereed voor de verkoop

in het klein

ex 57.08 Papiergarens, niet gereed voor de verkoop in het klein

HOOFDSTUK 68

68.01

68.03

68.08

ex 68.10 Bouwmaterialen van gips of van gipspreparaten

ex 68.11 Bouwmaterialen van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend, die van slakkencement of van granito daaronder begrepen

ex 68.12 Bouwmaterialen van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke

ex 68.13 Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat

HOOFDSTUK 69

69.01

69.02

69.04

69.05

HOOFDSTUK 70

ex 70.01 Glasmassa (met uitzondering van optisch glas)

70.02

70.03

70.04

70.05

70.06

70.16

HOOFDSTUK 71

ex 71.05 Zilver en zilverlegeringen, onbewerkt

ex 71.06 Metalen geplateerd met zilver, onbewerkt

ex 71.07 Goud en goudlegeringen, onbewerkt

ex 71.08 Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt

ex 71.09 Platina en platinametalen, alsmede legeringen daarvan, onbewerkt

ex 71.10 Onedele en edele metalen, geplateerd met platina of met platinametalen, onbewerkt

HOOFDSTUK 73

73.04

73.05

ex 73.07 Blooms, billets, bramen en largets, van ijzer of van staal (met uitzondering van de produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.) ; smeedstukken van ijzer of van staal, enkel ruw voorgesmeed

ex 73.10 Staven van ijzer of van staal, warm gewalst of warm geperst dan wel gesmeed (walsdraad daaronder begrepen) ; staven van ijzer of van staal, verkregen door koud bewerken of door koud nabewerker; holle staren van staal voor mijnboringen (met uitzondering van de produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.)

ex 73.11 Profielijzer en profielstaal, warm gewalst of warm geperst, gesmeed of verkregen door koud bewerken of door koud nabewerker; damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen (met uitzondering van de produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.)

ex 73.12 Bandijzer en bandstaal, warm of koud gewalst (met uitzondering van de produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.)

ex 73.13 Plaatijzer en plaatstaal, warm of koud gewalst (met uitzondering van de produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.)

73.14

ex 73.15 Gelegeerd staal en koolstofstaal in de vormen aangeduid in de posten 73.06 tot en met 73.14 (met uitzondering van de produkten vallende onder de regeling van de E.G.K.S.)

HOOFDSTUK 74

74.03

74.04

ex 74.05 Bladkoper, ook indien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, bekleed of bedrukt (ander dan op een drager bevestigd)

ex 74.06 Poeder van koper (ander dan stuifpoeder)

HOOFDSTUK 75

75.02

75.03

ex 75.05 Anoden om te vernikkelen, ruw gegoten

HOOFDSTUK 76

76.02

76.03

ex 76.04 Bladaluminium, ook indien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, bekleed of bedrukt (ander dan op een drager bevestigd)

ex 76.05 Poeder van aluminium (ander dan stuifpoeder)

HOOFDSTUK 77

ex 77.02 Staven, profielen, draad, platen, bladen, strippen en gekalibreerd draaisel, van magnesium; magnesiumpoeder (ander dan stuifpoeder)

ex 77.04 Beryllium (glucinium) in staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen

HOOFDSTUK 78

78.02

78.03

ex 78.04 Loodfoelie, ook indien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, bekleed of bedrukt (met uitzondering van die op een drager bevestigd)

HOOFDSTUK 79

79.02

79.03

HOOFDSTUK 80

80.02

80.03

ex 80.04 Tinfoelie (stanniool), ook in dien gegaufreerd, gesneden, geperforeerd, bekleed of bedrukt (met uitzondering van die op een drager bevestigd)

HOOFDSTUK 81

ex 81.01 Wolfram in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

ex 81.02 Molybdeen in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

ex 81.03 Tantalium in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

ex 81.04 Andere onedele metalen in staven, profielen, platen, bladen, strippen, draad

HOOFDSTUK 93

ex 93.06 Kolven voor geweren, van hout

HOOFDSTUK 95

ex 95.01 tot/met ex 95.07 Stoffen geschikt om te worden gesneden : voorbewerkt d.w.z. platen, bladen, staafjes, buizen of dergelijke vormen, niet gepolijst en niet anders bewerkt

HOOFDSTUK 98

ex 98.11 Ebauchons voor pijpen