Lijst E - Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief 25% niet mogen overschrijden

  • 1 - Nummers van de Naamlijst van Brussel
  • 2 - Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 29 Organische chemische produkten

ex 29.01 Koolwaterstoffen (met uitzondering van naftaleen)

29.02

29.03

ex 29.04 Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro-, en nitrosoderivaten daarvan (met uitzondering van butyl- en isobutylalcoholen)

29.05

ex 29.06 Fenolen (met uitzondering van fenol, van kresolen en van xylenolen) en

fenolalcoholen

29.07 tot/met 29.45

HOOFDSTUK 32

32.05

32.06

HOOFDSTUK 39

39.01 tot/met 39.06