Lijst F - Lijst van de tariefposten waarvoor de invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief in onderlinge overeenstemming zijn vastgesteld

 • 1 - Nummers van de Naamlijst van Brussel
 • 2 - Omschrijving der goederen
 • 3 - Gemeenschappelijk douanetarief (invoerrecht naar de waarde in %)

ex 01.01 Levende slachtpaarden 11

ex 01.02 Levende runderen (andere dan fokdieren van zuiver ras)(1) 16

ex 01.03 Levende varkens (andere dan fokdieren van zuiver ras)(1) 16

ex 02.01 Vlees en eetbare slachtafvaller, vers, gekoeld of bevroren

 • van paarden 16
 • van runderen (1) 20
 • van varkens (1) 20

02.02 Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvaller (met uitzondering van levers), vers, gekoeld of bevroren 18

ex 02.06 Gezouten of gedroogd paardevlees 16

ex 03.01 Zoetwatervis, vers (levend of dood), gekoeld of bevroren

 • forellen en andere zalmvissen 16
 • andere 10

(1) Voor zover behorende tot de gewone veestapel.

ex 03.03 Schaal-, schelp- en weekdieren (ook indien ontdaan van schaal of schelp), vers (levend of dood), gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, enkel gekookt in water

 • langoesten en zeekreeften 25
 • krabben en garnalen 18
 • oesters 18

04.03 Boter 24

ex 04.05 Vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd

 • van 16-2 tot/met 31-8 12
 • van 1-9 tot/met 15-2 15

04.06 Natuurhonig 30

ex 05.07 Bedveren en dons, ruw 0

05.08 Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen 0

ex 06.03 Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers

 • van 1-6 tot/met 31-10 24
 • van 1-11 tot/met 31-5 20

07.01 Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld

 • uien, sjalotten, knoflook 12
 • nieuwe aardappelen (primeurs)

  van 1-1 tot/met 15-5 15

  van 16-5 tot/met 30-6 21

 • andere (2)

07.04 Groenten en moeskruiden, gedroogd, gedehydreerd of geëvaporeerd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet

op andere wijze bereid:

 • uien 20
 • andere 16

ex 07.05 Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld of gebroken

 • erwten en bonen 10

ex 08.01 Bananen, vers 20

08.02 Citrusvruchten, vers of gedroogd:

 • sinaasappelen
 • van 15-3 tot/met 30-9 15
 • buiten dit tijdperk 20
 • mandarijnen en clementines 20
 • citroenen 8
 • pompelmoezen 12
 • andere 16

ex 08.04 Druiven

 • van 1-11 tot/met 14-7 18
 • van 15-7 tot/met 31-10 22

08.06 Appelen, peren en kweeperen, vers (2)

08.07 Steenfruit, vers

 • abrikozen 25
 • andere (2)

ex 08.12 Pruimen, gedroogd 18

ex 09.01 Koffie, ongebrand 16

10.01 tot/met 10.07 Granen (3)

ex 11.01 Tarwemeel (3)

12.01 Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken 0

ex 12.03 Zaaizaden (andere dan bietezaad) 10

12.06 Hop (hopbellen en lupuline) 12

15.15 Bijenwas en was van andere insekten, ook indien gekleurd

 • ruw 0
 • andere 10

15.16 Plantaardige was, ook indien gekleurd

 • ruw 0
 • andere 8

ex 16.04 Bereidingen en conserven, van vis

 • zalmvissen 20

ex 16.05 Bereidingen en conserven, van schaaldieren 20

17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 80

18.01 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand 9

18.02 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao 9

19.02 Meel-, zetmeel- en moutextractpreparaten voor kindervoeding, voor dieetvoeding of voor keukengebruik, zonder cacao en met minder dan 50 gewichtspercenten cacao

ex 20.02 Zuurkool 20

21.07 Produkten voor menselijke consumptie, niet elders genoemd noch elders onder begrepen 25

22.04 Gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op andere 'wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit 40

23.01 Meel en poeder ongeschikt voor menselijke consumptie:

 • van vlees en van afvallen van vlees; kanen 4
 • van vis, van schaal-, schelp- of weekdieren 5

24.01 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak 30

ex 25.07 Kaoline, sillimaniet 0

ex 25.15 Marmer, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd op een dikte van meer dan 25 cm 0

ex 25.16 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of het bouwbedrijf, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd op een dikte van meer dan 25 cm 0

25.19 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), ook indien gebrand of gesinterd, met uitzondering van magnesiumoxyde 0

ex 25.27 Talk in verpakking met een nettogewicht van 1 kg of minder 8

ex 27.07 Fenolen, kresolen en xylenolen, ruw 3

27.09 Ruwe aardolie en ruwe leisteenolie 0

ex 27.14 Petroleumcokes 0

28.03 Koolstof (zwartsel uit aardgas of carbonblack, acetyleenzwart, antraceenzwart, ander zwartsel, enz.) 5

ex 28.04 Fosfor 15

Selenium 0

28.23 IJzeroxyden en ijzerhydroxyden (natuurlijke ijzerhoudende verfaarden, welke in totaal 70 gewichtspercenten of meer ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten, daaronder begrepen) 10

28.25 Titaanoxyden 15

ex 28.32 Natriumchloraat en kaliumchloraat 10

ex 29.01 Aromatische koolwaterstoffen:

 • Naftaleen 8

ex 29.04 Tertiaire butylalcohol 8

ex 32.07 Titaanwit 15

ex 33.01 Etherische oliën van citrusvruchten (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vloeibaar of vast 12

34.04 Kunstwas, ook indien oplosbaar in water; bereide was, niet geëmulgeerd en zonder oplosmiddelen 12

ex 40.07 Draad en koord van gevulcaniseerde rubber, ook indien omwoeld of omvlochten met textiel 15

41.01 Huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt of gepekeld), ongelooide schapevachten daaronder begrepen 0

ex 41.03 Schapeleder, enkel gelooid

 • van Indische bastaards 0
 • andere 6

ex 41.04 Gciteleder, enkel gelooid:

 • van Indische geiten 0
 • andere 7

41.08 Lakleder en gemetalliseerd leder 12

44.14 Fineer, verkregen door zagen, snijden of schillen, met een dikte van niet meer dan 5 mm, ook indien aan één zijde versterkt met papier of met weefsel 10

44.15 Duplex-, triplex- en multiplexhout en met fineer bekleed hout, ook indien samengesteld met andere stoffen; inlegwerk van hout 15

53.04 Rafelwol en rafelingen van fijn of van grof haar 0

54.01 Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daar onder begrepen) 0

54.02 Ramee, ruw, afgeschraapt, ontgomd, gekamd of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen) 0

55.01 Katoen, niet gekaard en niet gekamd 0

ex 55.02 Linters van katoen, ruw 0

55.03 Afval van katoen (rafelingen daaronder begrepen), niet gekaard en niet gekamd 0

57.01 Hennep (cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen) 0

57.02 Manillahennep (abaca of musa textilis), ruw, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen) 0

57.03 Jute, ruw, ontdaan van het hout of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen) 0

74.01 Kopersteen of ruwsteen; ruw of gezuiverd koper; resten en afvallen van koper 0

74.02 Cuprolegeringen 0

75.01 Nikkelmatte, nikkelspijs en andere tussenprodukten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel (met uitzondering van de anoden bedoeld bij post 75.05); resten en afvallen van nikkel 0

80.01 Ruwe tin; resten en afvallen van tin 0

ex 85.08 Ontstekingsbougies 18

(1) In beginsel wordt het invoerrecht vastgesteld op het peil van het rekenkundig gemiddelde. Een eventuele aanpassing zal tot stand kunnen worden gebracht door vaststelling van de seizoenrechten in het kader van de landbouwpolitiek van de Gemeenschap.

(2) In beginsel wordt het invoerrecht vastgesteld op het peil van het rekenkundig gemiddelde. Een eventuele aanpassing zal tot stand kunnen worden gebracht door vaststelling van de seizoenrechten in het kader van de landbouwpolitiek van de Gemeenschap.

 • 3) 
  • a) 
   De invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief op granen en tarwemeel komen tot stand op het peil van het rekenkundig gemiddelde van de ingeschreven rechten.
 • b) 
  Tot het tijdstip waarop het toe te passen stelsel zal zijn uitgewerkt in het kader van de maatregelen bedoeld in artikel 40, lid 2, zullen de Lid-Staten, in afwijking van de bepalingen van artikel 23, de heng van de rechten op deze produkten kunnen schorsen.
 • c) 
  Wanneer een Lid-Staat met betrekking tot de produktie of de verwerking van granen en tarwemeel ernstig wordt bedreigd of benadeeld door de schorsing van rechten in een andere Lid-Staat, treden de betrokken Lid-Staten met elkander in onderhandeling. Ingeval deze onderhandelingen niet tot enig resultaat leiden, kan de Commissie de benadeelde Staat machtigen passende maatregelen te treffen, waarvan zij de wijze van toepassing vaststelt, voor zover het verschil in kostprijs niet wordt gecompenseerd door het bestaan van een interne organisatie van de graanmarkt in de Lid-Staat die de schorsing toepast.