Bijlage II - Lijst genoemd in artikel 38 van het Verdrag

Nummers van de naamlijst van Brussel

Omschrijving der goederen

HOOFDSTUK 1

Levende dieren

HOOFDSTUK 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

HOOFDSTUK 3

Vis, schaal-, schelp- en weekdieren

HOOFDSTUK 4

Melk en zuivelprodukten; vogeleieren; natuurhonig

HOOFDSTUK 5

 

05.04

Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun geheel of in stukken

05.15

Produkten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij de hoofdstukken 1 en 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

HOOFDSTUK 6

Levende planten en produkten van de bloementeelt

HOOFDSTUK 7

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

HOOFDSTUK 8

Eetbaar fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

HOOFDSTUK 9

Koffie, thee en specerijen, met uitzondering van maté (nr 09.03)

HOOFDSTUK 10

Granen

HOOFDSTUK 11

Produkten van de meelindustrie; mout; zetmeel; gluten; inuline

HOOFDSTUK 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaadgoed en vruchten; planten voor industrieel en geneeskundig gebruik; stro en voeder

HOOFDSTUK 13

 

ex 13.03

Pectine

HOOFDSTUK 15

 

15.01

Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet; geperst of gesmolten vet van pluimvee

15.02

Ruw of gesmolten rundvet, schapevet en geitevet, premier jus daaronder begrepen

15.03

Varkensstearine; oleostearine; spekolie en oleomargarine, niet geëmulgeerd, niet vermengd en niet anderszins bereid

15.04

Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd

15.07

Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd

15.12

Gehydrogeneerde dierlijke of plantaardige vetten en oliën, ook indien gezuiverd doch niet verder bereid

15.13

Margarine, kunstreuzel en andere bereide spijsvetten

15.17

Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

HOOFDSTUK 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaal-, schelp- en weekdieren

HOOFDSTUK 17

 

17.01

Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm

17.02

Andere suiker; suikerstroop; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel

17.03

Melasse, ook indien ontkleurd

HOOFDSTUK 18

 

18.01

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

18.02

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

HOOFDSTUK 20

Bereidingen van groenten, van moeskruiden, van vruchten en van planten of plantedelen

HOOFDSTUK 22

 

22.04

Gedeeltelijk gegist druivemost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit

22.05

Wijn van verse druiven; druivemost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit (mistella daaronder begrepen)

22.07

Appeldrank, peredrank, honigdrank en andere gegiste dranken

HOOFDSTUK 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

HOOFDSTUK 24

 

24.01

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak

HOOFDSTUK 45

 

45.01

Ruwe natuurkurk en kerkafval; gebroken of gemalen kurk

HOOFDSTUK 54

 

54.01

Vlas, ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)

HOOFDSTUK 57

 

57.01

Hennep (Cannabis sativa), ruw, geroot, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (rafelingen daaronder begrepen)