Bewindslieden nieuwe kabinet bekend; Plasterk en Klink verrassende namen

woensdag 14 februari 2007

Prof. Ronald Plasterk en CDA-ideoloog Ab Klink zijn de opvallendste namen in de nieuwe ministersploeg. Plasterk gaat naar Onderwijs en Klink wordt minister van Volksgezondheid. Donner keert terug als minister, maar niet op zijn oude post Justitie maar op Sociale Zaken. Ahmed Aboutaleb, die vaak genoemd werd als minister, wordt staatssecretaris van Sociale Zaken.

De ministersposten zijn als volgt samengesteld

 

post

partij

wie

huidige functie

Algemene Zaken, minister-president

CDA

Jan Peter Balkenende i

premier

Buitenlandse Zaken

CDA

Maxime Verhagen i

Tweede Kamerlid

Ontwikkelings samenwerking

PvdA

Bert Koenders i

Tweede Kamerlid

Defensie

ChristenUnie

Eimert van Middelkoop i

Eerste Kamerlid

Justitie

CDA

Ernst Hirsch Ballin i

minister

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PvdA

Guusje ter Horst i

oud-burgemeester

Financiën, vice-premier

PvdA

Wouter Bos i

fractievoorzitter

Economische Zaken

CDA

Maria van der Hoeven i

minister van OCW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CDA

Piet Hein Donner i

Tweede Kamerlid

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

CDA

Gerda Verburg i

Tweede Kamerlid

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PvdA

Jacqueline Cramer i

hoogleraar

Integratie en Wijkverbetering

PvdA

Ella Vogelaar i

oud-vakbonds-
bestuurder

Verkeer en Waterstaat

CDA

Camiel Eurlings i

lid Europees Parlement

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PvdA

Ronald Plasterk i

hoogleraar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CDA

Ab Klink i

Eerste Kamerlid, hoogleraar

Jeugd en Gezin, vice-premier

ChristenUnie

André Rouvoet i

fractievoorzitter

De volgende personen worden staatssecretaris.

 

post

partij

wie

huidige functie

Buitenlandse Zaken

PvdA

Frans Timmermans i

Tweede Kamerlid

Defensie

CDA

Cees van der Knaap i

Tweede Kamerlid

Justitie

PvdA

Nebahat Albayrak i

Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CDA

Ank Bijleveld-Schouten i

burgemeester

Financiën

CDA

Jan Kees de Jager i

penningmeester CDA

Economische Zaken

PvdA

Frank Heemskerk i

(oud-)Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

PvdA

Ahmed Aboutaleb i

wethouder

Verkeer en Waterstaat

ChristenUnie

Tineke Huizinga-Heringa i

Tweede Kamerlid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PvdA

Sharon Dijksma i

Tweede Kamerlid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

CDA

Marja van Bijsterveldt i

partijvoorzitter

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PvdA

Jet Bussemaker i

Tweede Kamerlid