Europese beïnvloeding: benaderen van Kamerleden

Europese voorstellen worden besproken door de Raad van Ministers i. Daar is ook een Nederlandse minister bij. Voordat de minister het standpunt van Nederland bekendmaakt in de Raadsvergadering i, overlegt de Tweede Kamer met de minister. Daarbij kunnen Kamerleden vragen stellen aan de verantwoordelijke minister en hun standpunt duidelijk maken. U kunt een Kamerlid benaderen met het verzoek het standpunt van de minister te beïnvloeden. Als een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de minister tijdens de Raadsvergadering een bepaald standpunt in moet nemen, zal de minister dat meestal doen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Wat kunt u doen

Aanspreken

Kamerleden zijn actief in het hele land. Zo zijn zij regelmatig aanwezig op bijeenkomsten van hun partij in de regio en gaan zij op werkbezoek bij bijvoorbeeld bedrijven, scholen en gemeenten. Dat zijn goede gelegenheden om een Kamerlid te ontmoeten.

Afspreken

Kamerleden ontvangen regelmatig mensen in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld groepen burgers of leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Als u een Kamerlid wilt spreken, is het nodig vooraf een afspraak te maken.

Bellen

U kunt een Kamerlid ook bellen. Omdat Kamerleden meestal bij vergaderingen aanwezig zijn of in het land zijn, krijgt u in veel gevallen een persoonlijk medewerker of secretariaat. U kunt hen vragen uw mening door te geven of informeren wanneer het Kamerlid bereikbaar is.

Schrijven of mailen

U kunt een brief of e-mail sturen naar een Kamerlid. Bedenk wel dat Kamerleden veel post krijgen. Vaak is het nuttig om, nadat u een brief of e-mail hebt gestuurd, ook nog eens te bellen.

2.

Waar moet u zijn

De leden van de Tweede Kamer zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen en het zijn full time politici. De Tweede Kamer heeft de meeste politieke invloed. Dat kan een reden zijn om contact te zoeken met leden van de Tweede Kamer en niet met Eerste Kamerleden: die hebben vaak een andere functie naast hun Kamerlidmaatschap, zijn niet rechtstreeks door de bevolking gekozen en stellen zich politiek wat terughoudender op.

U kunt het beste Kamerleden benaderen die lid zijn van de commissie die zich bezighoudt met het onderwerp waar het u om gaat. Wilt u bijvoorbeeld uw mening geven over een onderwerp op het terrein van milieu, dan benadert u leden van de Kamercommissie Milieu. U kunt eventueel ook contact opnemen met de Tweede Kamercommissie Europese Zaken of de Eerste Kamercommissie Europese Samenwerkingsorganisaties.

3.

Contact opnemen met...