Verbeet verzet zich tegen bezuinigingen op Tweede Kamer

vrijdag 30 maart 2007

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet i heeft haar verzet tegen de door het kabinet voorgestelde bezuiniging op de Tweede Kamer gisteren toegelicht in een brief aan alle Tweede Kamerleden. Dit deed zij nadat VVD-parlementariër Charlie Aptroot i om opheldering had gevraagd over een brief aan het kabinet die woensdag via RTL Nieuws was uitgelekt. Volgens Aptroot moet ook de Kamer meedelen in de bezuinigingen.

In de brief van 14 maart j.l. aan de ministers Bos i (Financiën) en Ter Horst i (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stelt Verbeet dat de Kamer onevenredig zwaar getroffen wordt door een rechtstreekse doorvertaling van de efficiencybezuinigingen uit het regeerakkoord. Het toepassen van de bezuinigingstaakstelling uit het regeerakkoord leidt volgens de brief 'onontkoombaar tot een ingrijpende inbreuk op het functioneren van de Tweede Kamer als staatsrechtelijk orgaan'.

Omdat de Tweede Kamer de facilitaire dienstverlening niet heeft uitbesteed, heeft de organisatie relatief veel personeel in dienst. Hierdoor zou de grondslag voor de bezuiniging op het ambtelijk apparaat hoger uitvallen dan bij veel andere overheidsorganisaties. De taakstelling van 15% op functies in de sfeer van beleid, kennis en advies is volgens de voorzitter niet te rechtvaardigen, omdat de Kamer voornamelijk uitvoerend en geen beleidsvormend personeel in dienst heeft.

Ook wordt het Kamerpersoneel gemiddeld iets boven schaal 8 betaald, terwijl de bezuinigingstaakstelling lijkt uit te gaan van een gemiddeld functieniveau van schaal 12, aldus Verbeet.

In de brief van gisteren wijst Verbeet er op dat de 'grootst mogelijke meerderheid' van de leden van het Presidium i akkoord is gegaan met de brief aan het kabinet. Zij geeft aan dat de Kamer wel degelijk bereid is een bedrag in de orde van grootte van 5% van het personeelsbudget te bezuinigen, maar dat deze bezuinigingen niet op het personeel kunnen plaats vinden en elders op het Kamerbudget moeten worden gevonden. De brief van 14 maart zou een aanzet zijn voor het bestuurlijk overleg tussen de Tweede Kamervoorzitter en minister Ter Horst.

bron: voorlichting Tweede Kamer, website RTL Nieuws

 

Meer over