Dr. A.W. (Anne-Wil) Duthler

foto Dr. A.W. (Anne-Wil) Duthler
© Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Anne-Wil Duthler (1967) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Zij was directeur/eigenaar van een adviesbureau op het gebied van onder meer informatiebeveiliging en telecommunicatierecht en is nu advocaat en partner bij een Haags advocatenbureau. Mevrouw Duthler was in 2007-2015 secretaris van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en is voorzitter van de vaste commissie Justitie en Veiligheid. Zij houdt zich met name bezig met justitie en binnenlandse zaken.

VVD
in de periode 2007-heden: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornaam (roepnaam)

Anne-Wil (Anne-Wil)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Doetinchem, 30 april 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1998

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • partner/eigenaar adviesbureau "Duthler Associates" te 's-Gravenhage, van 1 december 1998 tot 1 februari 2014 (adviseurs voor bestuur, recht en ICT)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007
 • advocaat en partner "First Lawyers" te 's-Gravenhage, vanaf 1 februari 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Stichting Haags Matrozenkoor,, vanaf 2017
 • voorzitter Hans Nord Stichting, vanaf 2017

vorige (2/6)
 • lid Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), van 1 juli 2006 tot 18 april 2012 (legde in oktober 2011 haar functie tijdelijk neer in afwachting van een extern onderzoek naar misstanden bij het COA)
 • lid Raad van Commissarissen "de Facultatieve Groep", 15-06-2010/01-01-2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 9 juli 2013 (tot 7 november 2017: Veiligheid en Justitie)
 • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 7 november 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. H. Franken
 • Haar ouders waren ondernemer

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Moties

Alleen moties behorende tot dossiers over wetsvoorstellen tot herziening van de Grondwet zijn opgenomen.
 
2017-01-24 30874 R1818, nr. G - Motie over het aanhouden van dit wetsvoorstel totdat de in te stellen staatscommissie haar onderzoek heeft afgerond - Voorstel van rijkswet Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie - aangenomen

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.