Prof.Dr. S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld

foto Prof.Dr. S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld
bron: Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sophie van Bijsterveld (1960) is sinds 12 juni 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht in Tilburg en was onder meer lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Sinds oktober 2010 is zij tevens bijzonder hoogleraar religie, rechtsstaat en samenleving aan de Universiteit van Tilburg. In de Eerste Kamer houdt mevrouw Van Bijsterveld zich onder meer bezig met binnenlandse zaken en justitie.

CDA
in de periode 2007-heden: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Sophie Christine (Sophie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Baltimore (VS), 20 augustus 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf mei 1999

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht, Universiteit van Tilburg, vanaf 1999
  • bijzonder hoogleraar religie, rechtsstaat en samenleving, Universiteit van Tilburg, vanaf oktober 2010 (vanwege de Stichting Religie in het publieke domein)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
  • voorzitter DSTS (Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving), vanaf 2016
  • bestuurslid Stichting Vrienden van het Katholieke Documentatie Centrum, vanaf 2016

vorige (2/14)
  • lid redactieraad "Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht", van 2006 tot 2010
  • lid ledenraad "Pax Christi", van 2009 tot 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
  • vicevoorzitter vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 21 juni 2011 (tot 7 november 2017: Veiligheid en Justitie)
  • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 7 november 2017

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar moeder was wethouder van Houten

10.

Moties

Alleen moties behorende tot dossiers over wetsvoorstellen tot herziening van de Grondwet zijn opgenomen.
 
2017-01-24 30874 R1818, nr. G - Motie over het aanhouden van dit wetsvoorstel totdat de in te stellen staatscommissie haar onderzoek heeft afgerond - Voorstel van rijkswet Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie - aangenomen

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.