Europese beïnvloeding: benaderen Europese ambtenaren

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Voorstellen voor Europese wetgeving worden mede opgesteld door Europese ambtenaren. Zij maken daarbij gebruik van eigen beleidsmedewerkers en van expertgroepen, openbare raadplegingen, adviseurs en lobby-organisaties. Ambtenaren staan open voor goed onderbouwde standpunten die de kwaliteit van de voorstellen kunnen verbeteren.

1.

Het benaderen van ambtenaren

Het is verstandig voor u contact opneemt eerst informatie over het beleid op te vragen zodat u goed geïnformeerd bent. Informatie aanvragen kan bij de verschillende voorlichtingsdiensten.

Bellen

Wees er op voorbereid dat iedere ambtenaar u slechts in bepaalde talen te woord kan staan. Het kan daarom makkelijk zijn met een Nederlandse ambtenaar contact op te nemen.

Lobbyregister

De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een gezamenlijk online lobbyregister i ingesteld. In dit "transparantieregister" staan alle lobbyisten en lobbyorganisaties die belangen behartigen bij deze twee instituten. Overigens is dit register niet volledig, de registratie van belangenvertegenwoordigers gebeurt op vrijwillige basis, maar alleen lobbyisten die zich hebben ingeschreven krijgen toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement.

Sinds 1 december 2014 worden alle contacten van de Europese Commissie met lobbyisten en belangenorganisaties online openbaar gemaakt. Deze informatie wordt binnen twee weken na een bijeenkomst openbaar gemaakt. Dit geldt ook voor directeuren-generaal.

Contactgegevens zoeken