Rapport Eerste Kamer: betere toetsing effect wetgeving wenselijk

vrijdag 18 mei 2007

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Eerste Kamer en de PvdA-Eerste Kamerfractie pleiten in een rapport voor een andere toetsing van nieuwe wetgeving. Nu wordt vooral gelet op mogelijke afbreukrisico's en op kosten. In het rapport wordt een pleidooi gehouden voor het vooraf toetsen van de effectiviteit van de voorgenomen wetgeving. Nieuwe wetgeving heeft alleen effect als die goed kan worden uitgevoerd.

De Eerste Kamer drong in 2004 in een met algemene stemmen aangenomen motie-Van Thijn aan op betere onderbouwing van voorgenomen wetgeving. In de memorie van toelichting bij wetsvoorstellen zou bijvoorbeeld moeten staan wat instanties die de wet moeten gaan uitvoeren voor commentaar hebben.

Minister Ter Horst i deelt de opvatting dat er meer aandacht moet zijn voor de uitvoering van nieuwe wetten. Zij zal de aanbevelingen in het rapport onder de aandacht van het kabinet brengen.

bronnen: Staatscourant, 16 mei 2007 en www.eerstekamer.nl